Spring naar content

Schoolreglement

Om de werking van de school zo efficiënt mogelijk te laten verlopen,
wordt er gevraagd om volgende documenten aandachtig te lezen en in acht te nemen.

Het schoolreglement van het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls (HAKB) - ook het ‘HAKB-schoolreglement’ genoemd - is een aanvulling op het schoolreglement Secundair Onderwijs van de Stad Brussel en vervangt het reglement van de Stad Brussel niet.

In het HAKB-schoolreglement leggen we eigen accenten. Onze school volgt de leerplannen van het Onderwijssecretariaat van de Steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (OVSG) en het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!).

Lees meer over de schoolraad