Spring naar content

Pedagogisch project

I. Het pedagogisch project

Met respect voor de geldende wetgeving en in het bijzonder voor het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs van 17 december 2010 die de prioritaire taken van het basis- en secundair onderwijs bepalen en de structuren vastleggen die het mogelijk maken deze taken uit te voeren, bepaalt dit pedagogisch project de pedagogisch-didactische principes die het pedagogisch project van de Stad Brussel concretiseren.

Waar is het onderwijs van de Stad Brussel sterk in?

Volgende competenties komen uitgebreid aan bod:

II. Het educatief project

Het Nederlandstalig onderwijs van de Stad Brussel omvat basis, secundair en deeltijds kunstonderwijs. Ons onderwijs behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en is niet-confessioneel.

De Stad Brussel erkent de cruciale rol van onderwijs in de vorming van een democratische, billijke, tolerante en solidaire samenleving. Het is de taak van de school om leerlingen middelen aan te reiken zodat ze hun eigen ontplooiing in de hand nemen en bijdragen tot een rechtvaardige, open en harmonieuze samenleving. Om dit project tot een goed einde te brengen, is het belangrijk dat de principes van een democratische samenleving de pijlers van ons onderwijs vormen.

Dit educatieve project beoogt de integratie van alle groepen binnen de schoolgemeenschap. De leden van de inspectie en de directie, leerkrachten, administratieve medewerkers, ouders, leerlingen en externe partners vormen de onmisbare schakels in de ‘onderwijsketen’, waar nauwe samenwerking en open dialoog bijdragen tot de ontplooiing en het succes van jongeren en volwassenen in hun opleiding.