Spring naar content

Visie

De schoolvisie

Het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls is een Brusselse doorstroom-school. Het Atheneum behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Onze school staat open voor alle leden van de samenleving ongeacht hun afkomst, huidskleur, geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuiging. Het onderwijs is gefundeerd op een neutrale, pluralistische en democratische grondslag.

Tijdens de schoolloopbaan op KB bereiden wij onze leerlingen voor op hogere studies. De eerste twee jaren vormen een eerste brede graad. Deze eerste cyclus heeft tot doel een duidelijk beeld te krijgen op de talenten, interesses en studiemogelijkheden van de leerling.

Het schoolteam zorgt voor een aangepast kader en een aangename, familiale schoolsfeer. De kleinschaligheid van onze school (maximumcapaciteit van 288 leerlingen) vormt een belangrijke troef.

We zetten in op verbindend werken met de leerlingen, vanuit de basishouding van nieuwe autoriteit. We hebben een open en ondersteunende cultuur.

Wij anticiperen voortdurend op de steeds veranderende maatschappelijke noden en ondersteunen alle leerlingen, dus ook diegenen met een bijzondere problematiek, met de nodige zorg in hun groei naar volwassenheid. Om die reden schoolt het team zich geregeld bij. Informatie-, communicatiemiddelen en andere hedendaagse technologieën worden dagelijks aangewend.

Onze school heeft oog voor de totale persoonlijkheid van ieder kind. Wij bieden de schoolgaande jeugd niet alleen kennispakketten aan maar brengen hen ook enkele noodzakelijke vaardigheden, competenties en attitudes bij.

Door structurele leerlingenbegeleiding en –participatie krijgt elke leerling een stem. Het welbevinden van de leerlingen staat centraal. Een leerling van Karel Buls heeft respect voor zichzelf en voor anderen, staat open voor andere culturen, is verdraagzaam, heeft verantwoordelijkheidszin, komt regels en afspraken na, is hulpvaardig, …Wij verwachten van onze jongeren een stevige dosis inzet, interesse en leerbereidheid.

Zoals het pedagogisch project van de stad Brussel voorschrijft, sporen we onze leerlingen tot wereldburgerschap, s ociaal engagement en culturele belangstelling aan.

Het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls draagt participatie hoog in het vaandel. Het schoolteam, leerlingen, ouders, … worden via diverse overleg- en adviesplatformen systematisch betrokken bij het onderwijsgebeuren. De school maakt eveneens deel uit van de scholengemeenschap Brussel – Vlaams-Brabant.

Karel Buls: de hartelijke school!