Spring naar content

CLB

Wij werken op school heel nauw samen met het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB).

Je kan via de school met het CLB in contact komen, maar je kan ook zelf kiezen om hulp te vragen bij het CLB zonder de school te betrekken. De CLB-begeleiding is gratis en de CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Wat doet het CLB?

Het CLB biedt informatie, advies en kortdurende begeleiding op 4 domeinen:

  • 1 Leren en studeren
  • 2 Onderwijsloopbaan
  • 3 Preventieve gezondheidszorg
  • 4 Psychosociaal functioneren

Je kan dus op het CLB met heel wat vragen terecht: je kind voelt zich niet goed, je kind heeft moeite met leren, het heeft vragen over mogelijke studierichtingen, je kind is angstig om naar school te gaan, je hebt vragen over de gezondheid van je kind, …

In elke school is er een onthaalmedewerker van het CLB voor jullie vragen. Op sommige vragen krijg je meteen een antwoord. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig en zal de onthaalmedewerker doorverwijzen naar een trajectmedewerker van het CLB. Samen met die CLB-medewerker wordt naar een haalbare, passende aanpak en oplossing gezocht.

In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een meer gespecialiseerde dienst. In het CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen samen.

Hoe contacteer ik het CLB?

De contactgegevens van de CLB-medewerkers zijn terug te vinden op www.clbnbrussel.be/locaties/karel-buls. Door in te schrijven in onze school kies je automatisch voor begeleiding door CLB N-Brussel.

Als school overleggen wij regelmatig met onze CLB-medewerkers over het schools functioneren van leerlingen. Als hieruit blijkt dat CLB-begeleiding wenselijk is, dan vragen we eerst toestemming aan jou als ouder indien je kind jonger is dan 12 jaar. Leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar kunnen zelf instemmen met begeleiding.

CLB-begeleiding is in drie gevallen verplicht: medische onderzoeken, maatregelen bij besmettelijke ziekten en problematische afwezigheid.

Deze begeleidingen kunnen noch door jou als ouder, noch door je kind geweigerd worden. Je kan medische onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Meer info over de zorg op school