Spring naar content

Historiek

Een school met een lange traditie

Het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls is een school met een lange traditie. De Brusselse Normaalschool werd opgericht bij besluit van de gemeenteraad van 29 maart 1874. Aan Karel Buls, in 1881 Burgemeester van de stad Brussel en eerste directeur van de Modelschool, hebben de Brusselse Vlamingen veel te danken: hij kende een belangrijke plaats toe aan het onderwijs van het Nederlands in de scholen van de hoofdstad.

In 1914 richtte het gemeentebestuur van Brussel de “Vlaamse Afdeling” op. Deze “Vlaamse Afdeling” ontwikkelde zich tot een autonome Nederlandstalige Normaalschool. De Nederlandstalige Normaalschool vestigde zich in 1965 in de gebouwen gelegen aan de Rollebeekstraat.

Wijzigingen in de onderwijsstructuur brachten met zich dat de onderwijsopleiding losgekoppeld werd van de humaniorastudies: dit had tot gevolg dat de Karel Bulsschool nu zowel secundair onderwijs als pedagogisch hoger onderwijs van het kortere type ging verstrekken. Meer en meer leerlingen kwamen nu hoger middelbaar onderwijs volgen aan de Karel Bulsschool, die in 1976 uitgebreid werd met een vestiging te Laken.

Door de aanhoudende stijging van het aantal leerlingen konden heel wat nieuwe studierichtingen worden opgericht. Zodoende beschikken we over een brede waaier studierichtingen van het algemeen vormend onderwijs, aangepast aan de noden en eisen van onze evoluerende samenleving. Ook de structuur zelf van de school werd herdacht en vernieuwd, waarbij de ruime zelfstandigheid op het pedagogisch vlak waarover de Stad Brussel voor haar scholen beschikt, optimaal werd aangewend. Daardoor is het voor het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls niet enkel mogelijk zijn leerlingen onderwijs te verstrekken dat aangepast is aan de hedendaagse samenleving, maar ook op onderwijskundig vlak de voorloper te blijven die het steeds is geweest.

Mede door de ligging aan de Mutsaardlaan biedt het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls aan Nederlandstalige leerlingen van Brussel en omgeving alle kansen om zich degelijk te scholen …

Facebookgroep: Ge zijt van Karel Buls als…

De Facebookgroep ‘Ge zijt van Karel Buls als…’ bestaat uit oud-leerlingen en leerkrachten die herinneringen ophalen aan hun middelbare schooltijd op ons atheneum. Naast grappige anekdotes, kan je er ook foto’s van de goede oude tijd terugvinden.